Léto plné inspirace. Nové webináře s 50% slevou jen pro členy komunity. 

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme #HolkyzByznysu s.r.o., IČO 21135983, se sídlem Nekvasilova 572/19, Karlín, 186 00 Praha 8

Naše kontaktní údaje jsou:
E-mail: ahoj@holkyzbyznysu.cz
Tel: 776 006 906
Web: holkyzbyznysu.cz 

V naší společnosti zpracováváme některé osobní údaje, o tomto zpracování se můžeš dočíst v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Zpracování osobních údajů

  • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře, e-mailu nebo jiné zprávy

Pokud poptáváš naše produkty a služby, budeme pracovat s tvými kontaktními údaji, které nám předáš, hlavně prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, tvůj dotaz, případně další údaje, které nám vyplníš nebo nám je v rámci další domluvy předáš. 

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme tě přes ně pro další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy (služby).

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, tvoje data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

  • Zpracování osobních údajů v případě nákupu našeho produktu

Pokud u nás nakoupíš, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníš. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o nákupu. 

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnily naši smlouvu – dodaly objednané produkty a služby. Přes kontaktní údaje s tebou budeme také komunikovat ohledně stavu tvé objednávky, případně ohledně reklamací nebo tvých dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí produktu nebo služby.

  • Newslettery 

Pokud se nám zapíšeš do newsletteru nebo jsi u nás nějaký produkt nakoupila a nezakázala jsi nám to, můžeme použít tvou e-mailovou adresu pro rozesílku našich newsletterů.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě tvého souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste jsi od náš nakoupila nějaké produkty, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jsi nám to nezakázala.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
2 roky po udělení souhlasu nebo od poslední koupě našich produktů či služeb. Z rozesílky se můžeš kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktuj na e-mailové adrese: ahoj@holkyzbyznysu.cz

  • Zaslání životopisu 

Pokud reaguješ na naši otevřenou pracovní pozici a zaslalas nám životopis pro výběrové řízení, zpracováváme osobní údaje z tohoto životopisu a tvé kontaktní údaje pro účely výběrového řízení.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a spolupráci.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Do ukončení výběrového řízení. Po jeho ukončení budeme osobní údaje dále zpracovávat pouze, pokud se s tebou domluvíme na další spolupráci nebo nám k tomu dáš souhlas. 

  • Focení na offline akcích

Na našich akcích se mohou pořizovat fotografie.

Z jakého důvodu?
Akci chceme zachytit pro naše interní účely (archivace), a také pro promo na našich stránkách a sociálních sítích Instagram, Facebook a LinkedIn.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.                                                                                                                         

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 5 let od pořízení fotografií.

Proti takovému zpracování můžeš podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřeješ být na fotografiích zachycena, kontaktuj nás nebo organizátora/fotografa na místě akce.

Kdo se k datům dostane?

Tvá data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • poskytovatel e-mailingové služby (Ecomail a v minulosti Mailchimp)
  • poskytovatel registrací na naše akce (GoOut, Simpleshop.cz)
  • naše účetní společnost (22 Hlav)
  • osoby, které nám pomáhají s organizací eventů

Tvé osobní údaje zůstávají na území Evropské unie.

Tvá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud máš k osobním údajům otázky, kontaktuj nás na e-mailové adrese: ahoj@holkyzbyznysu.cz nebo zavolej na tel. č 776 006 906.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k profilování, ani automatizovanému rozhodování.

Nařízení GDPR ti dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžeš požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máš právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíš, že s daty nenakládáme správně, máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.